Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Δείτε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας εδώ

Για θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή πληροφορηθείτε πιθανή παραβίαση ή παράλειψη ενέργειας  από πρόσωπο που διατηρεί σχέση με την ΜΕΒΓΑΛ , η οποία  σχετίζεται με τον  Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής  μπορείτε να αποστείλετε την αναφορά σας στην εταιρεία επώνυμα ή ανώνυμα με τους παρακάτω τρόπους:

  • μέσω e-mail στη διεύθυνση ethics@mevgal.gr,  η πρόσβαση στην οποία περιορίζεται στον Υπεύθυνο θεμάτων Επιχειρηματικής Ηθικής
  • εγγράφως  στην έδρα της εταιρείας  στη διεύθυνση Κουφάλια Θεσσαλονίκης , ΤΚ 57100 με τη σημείωση  “υπόψη Υπεύθυνου Θεμάτων Επιχειρηματικής Ηθικής”

Η ΜΕΒΓΑΛ εγγυάται το απόρρητο της επικοινωνίας-αναφοράς σας και την  ανωνυμία σας.

Ευνόητο είναι ότι η εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο  το δικαίωμα να προβαίνει σε τυχόν νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου προχωρεί κακόπιστα σε ψευδείς αναφορές αποσκοπώντας στη δυσφήμιση της εταιρείας ή στην πρόκληση ζημίας στο πρόσωπο που αφορά η αναφορά.