Η ΜΕΒΓΑΛ λέει «όχι» στη σπατάλη τροφίμων

Απόλυτα ευαισθητοποιημένη ως προς την αξία των τροφίμων και την ηθική κατανάλωση, η ΜΕΒΓΑΛ έγινε μέλος στη Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τον περιορισμό του φαινομένου.

143 δισεκατομμύρια ευρώ καταλήγουν κάθε χρόνο στα σκουπίδια! Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τόσο κοστίζουν τα τρόφιμα που οι κάτοικοι της Ευρώπης πετάμε, γιατί δεν καταναλώσαμε.

Η σπατάλη καταγράφεται σε επίπεδο αγροκτήματος, μεταποίησης, διακίνησης και κατανάλωσης (εστίαση και νοικοκυριά). Πρόκειται για ένα φαινόμενο που πέρα από τις προφανείς οικονομικές επιπτώσεις έχει κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Αρκεί να ειπωθεί ότι το ένα τρίτο των παραγόμενων τροφίμων δεν καταναλώνεται, αλλά πετιέται και η ποσότητα αυτή ευθύνεται για το 8% των αερίων του θερμοκηπίου.

Η ΜΕΒΓΑΛ πιστεύει στην άμεση έναρξη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη μείωση του φαινομένου σπατάλης τροφίμων.

Από την πλευρά της, η εταιρεία εφαρμόζει επί αρκετά χρόνια πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση, όπως:

  • Διανομή πλεονασμάτων για κάλυψη επισιτιστικών αναγκών, στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων ομάδων και καταπολέμησης της πείνας (44 tn, 2021)
  • Προώθηση προϊόντων ακατάλληλων προς ανθρώπινη κατανάλωση για ζωοτροφή, σε συνεργασία με κτηνοτρόφους της περιοχής (1.122 tn, 2021).
  • Αξιοποίηση των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγή τυροκομικών και τη στράγγιση γιαούρτης για παραγωγή βιοαερίου και για ζωοτροφή (5.100 tn, 2021).

Με τη συμμετοχή της στη Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων η ΜΕΒΓΑΛ δηλώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει σε πρωτοβουλίες, οι οποίες απαντούν σε καίρια ζητήματα και επιδιώκουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας.

Share