Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΜΕΒΓΑΛ

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών της μετοχικής σύνθεσης της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  • Μαίρη Χατζάκου – Εκτελεστικός Πρόεδρος
  • Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος – Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μαρία Γεώργαλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μαριάννα Παπαδοπούλου Χατζάκου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on email