Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Αποστολής Βιογραφικού

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε τη συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε δια μέσου της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας  και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος με σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
 

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας μας για χρονικό διάστημα δύο ετών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info[at]mevgal.gr.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.