Χρυσό βραβείο στο πρόγραμμα «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα» της ΜΕΒΓΑΛ

Ένα ξεχωριστό χρυσό βραβείο, που έκανε περήφανους τους ανθρώπους της, κέρδισε η ΜΕΒΓΑΛ, για το πρόγραμμα «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα», στη διοργάνωση Responsible Business Awards της εταιρείας Boussias, την Τετάρτη 13/07/22.

Με την παραδοχή ότι το γάλα είναι σημαντικό για κάθε παιδί, μέσω του προγράμματος «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα» η ΜΕΒΓΑΛ έχει αγκαλιάσει και προσφέρει καθημερινά το φρέσκο γάλα και άλλα προϊόντα της -απαραίτητα για μία υγιεινή διατροφή και ισορροπημένη ανάπτυξη- σε όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χαμόγελο του Παιδιού Θεσσαλονίκης, στο Παιδικό χωριό Φιλύρου, στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, στο ορφανοτροφείο Μέλισσα και στον παιδικό σταθμό του Σωματείου «Οι φίλοι του Παιδιού» στην Αθήνα. Η έναρξη της εν λόγω δράσης τοποθετείται χρονικά πριν από το 2004, ενώ κάθε μέρα παραδίδονται 252 μερίδες γάλα (91.980 μερίδες για το 2021). Το πρόγραμμα έχει απεριόριστο χρονικό ορίζοντα και η ΜΕΒΓΑΛ φιλοδοξεί μελλοντικά να το επεκτείνει σε περισσότερους φορείς.

Το πρόγραμμα «Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα» είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα στη χώρα μας, που ανέλαβαν την υποχρέωση σταθερής και όχι ευκαιριακής χορηγίας τροφίμων πρώτης ανάγκης -και μάλιστα σε οργανισμούς που φιλοξενούν παιδιά. Στοιχεία πρωτοτυπίας αποτελούν η μακροβιότητά του (εδώ και 18 χρόνια με απεριόριστο χρονικό ορίζοντα), το εύρος του (5 οργανισμοί) και η συνέπειά του (κάλυψη των καθημερινών αναγκών των παιδιών). Η επικοινωνία με τους ωφελούμενους οργανισμούς είναι ενεργή, ώστε κατά περίπτωση να αναπροσαρμόζονται οι ποσότητες και τα είδη των χορηγούμενων προϊόντων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Εξάλλου η «Μηδενική Πείνα» είναι ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Παγκοσμίου Συμφώνου του ΟΗΕ και η ΜΕΒΓΑΛ -μέσα από το ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Αγάπης Έργα ΜΕΒΓΑΛ»- συμβάλλει στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας αλλά και στη μείωση σπατάλης τροφίμων. Πέρα από το βραβευμένο «Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα» η εταιρεία υλοποιεί σταθερά κάθε χρόνο επιπλέον δράσεις στο πλαίσιο καταπολέμησης της πείνας και συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς, όπως οι Τράπεζες Τροφίμων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια και δομές σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες υποστηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Στο σύνολο του προγράμματος για την καταπολέμηση της πείνας η ΜΕΒΓΑΛ για το 2021 διέθεσε 44 τόνους προϊόντων της, τα οποία αντιστοιχούν σε

  • 133.068 Ποτήρια Γάλα.
  • 30.611 Μερίδες Γιαούρτι.
  • 18.428 Μερίδες Τυροκομικών.
  • 20.904 Μερίδες λοιπών προϊόντων.
  • 5.527 Ποτήρια λοιπών προϊόντων.

Είναι σημαντικό για τη ΜΕΒΓΑΛ η αλληλεπίδρασή της με την κοινωνία να μην περιορίζεται μόνο στο καταναλωτικό επίπεδο, αλλά να διευρύνεται διαρκώς και να επιβεβαιώνεται η σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί με το κοινό της από το 1950, με βασική επιδίωξη την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ένα βιώσιμο μέλλον για τις επερχόμενες γενιές.

Κανένα Παιδί Χωρίς Γάλα

Share