ΜΕΒΓΑΛ και περιβάλλον

Η ΜΕΒΓΑΛ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σεβόμενη τους εργαζόμενούς της και τους κατοίκους της περιοχής και σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία έλαβε εξ αρχής μέτρα για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και για την προστασία του οικοσυστήματος. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία επενδύει δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση και η περιβαλλοντική πολιτική της περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές.  
 

 • Η  πρώτη εταιρεία του κλάδου που επένδυσε στη μείωση αποβλήτων κατασκευάζοντας μονάδα συμπύκνωσης τυρογάλου το 1999
 • Ιδρυτικό μέλος από το 2003 της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η  συνεισφορά της ΜΕΒΓΑΛ στην ΕΕΑΑ έως σήμερα μεταφράζεται σε 27.808 μπλε κάδους (περίπου το 1 τρίτο των κάδων στην Ελλάδα) ή σε 51 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (10% των οχημάτων στην Ελλάδα) – Στοιχεία  ΕΕΑΑ, Δεκέμβριος. 2019
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα spotview  (15 συμμετέχοντες από 8 χώρες) με αντικείμενο τη μείωση κατανάλωσης νερού και αξιοποίηση λυμάτων για παραγωγή βιοαερίου για κυκλική οικονομία – κυκλική οικονομία
 • Σταδιακή βελτίωση των συσκευασιών  για μείωση του πλαστικού. Υπολογίζεται μείωση κατά 40 tn τη διετία 2021-2022.
 • To 20% των χάρτινων συσκευασιών φέρουν πιστοποίηση FSC (Forest Stewardhip Council – Συμβούλιο Δασικής Διαχείρισης), που πιστοποιεί ότι προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμό όλων αυτών, με στόχο το 100% την επόμενη διετία
 • Ερευνούμε  σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας για συσκευασίες με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Επενδύουμε σε καθαρές μορφές ενέργειας. Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 28,9% με την ένταξή μας στο δίκτυο φυσικού αερίου.*
  *Σύμφωνα με τους συντελεστές εκπομπών CO2 για Natural Gas και Heavy Fuel Oil, σελ. 122, Πιν. 3.13, της Ελληνικής Έκθεσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Κλιματική Αλλαγή, του 2019, προς τα Ηνωμένα Έθνη https://unfccc.int/documents/194885
 • Ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά, μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οχήματα, με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων. 5.010,6 τόνοι υλικών οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση την  τριετία 2017-2019
 • Έχουμε πετύχει μείωση ενεργειακών καταναλώσεων ( πχ ολική αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κλπ)
 • Σuμμετέχουμε στο σύστημα διαχείρισης παλετών της εταιρείας CHEP.

Για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας έχει συσταθεί διατμηματική Ομάδα Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας.

επιστροφή