ΜΕΒΓΑΛ και περιβάλλον

Η ΜΕΒΓΑΛ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σεβόμενη τους εργαζόμενούς της και τους κατοίκους της περιοχής και σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία έλαβε εξ αρχής μέτρα για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και για την προστασία του οικοσυστήματος. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία επενδύει δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση και η περιβαλλοντική πολιτική της περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές.  

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’80 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου πλήρως εξοπλισμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η οποία εκσυγχρονίζεται διαρκώς και επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Συμπληρωματικά προς τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και πάντα με γνώμονα την αποφυγή της ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η ΜΕΒΓΑΛ, πρώτη από όλες τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες, προχώρησε σε ένα πρόσθετο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος, στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπύκνωσης τυρογάλου. Το τυρόγαλο είναι ένα από τα πλέον ρυπογόνα απόβλητα των βιομηχανιών γάλακτος. Η μονάδα συμπύκνωσης τυρογάλου της ΜΕΒΓΑΛ συμπυκνώνει κατά 5 φορές τον όγκο του απόβλητου τυρογάλου, το οποίο οδηγείται στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις άλλων μονάδων προς πλήρη αξιοποίησή του. Η συγκεκριμένη μονάδα συμπύκνωσης της ΜΕΒΓΑΛ και η σημαντική συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων σε ημερίδα με θέμα «Βήματα προς μία βιώσιμη κοινωνία», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης-Αντινομαρχία Περιβάλλοντος και το National Geographic.

Επιπλέον, προστατεύοντας τον «κύκλο του νερού», η ΜΕΒΓΑΛ εφαρμόζει σύστημα εξοικονόμησης νερού στις παραγωγικές της διαδικασίες.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων γενικότερα η ΜΕΒΓΑΛ έχει συνεργαστεί με την ΜΚΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για τη δενδροφύτευση αναδασωτέας δασικής έκτασης στην Πεντέλη, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των τεράστιων αρνητικών επιπτώσεων από τις πυρκαγιές που έπληξαν επανειλημμένα την περιοχή.

επιστροφή