ΜΕΒΓΑΛ και ανακύκλωση

Η ΜΕΒΓΑΛ εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια την εντός των εγκαταστάσεών της ανακύκλωση όλων των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιεί στις παραγωγικές της διαδικασίες. Με την πλήρη συμμετοχή των εργαζομένων της συγκεντρώνει όλο τον όγκο των απόβλητων ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικά, χαρτί, μέταλλο, ξύλο κ.λ.π) καθώς και ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές και τα κενά δοχεία μελάνης των εκτυπωτών γραφείου και τα προωθεί σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.  

Σε ό,τι αφορά το θέμα των απόβλητων συσκευασιών της, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), που συστάθηκε σύμφωνα με το νόμο 2939/2001. Ο νόμος αυτός ήρθε, κατ΄επιταγή της Ευρωπαϊκής Εγκυκλίου ΕΚ 94/62, να τονίσει προς όλους τη λογική «Ο ρυπαίνων πληρώνει» και να συμβάλλει σε τεράστιο βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

επιστροφή