Ανακοίνωση περί αναβολής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνουμε ότι με κοινή συναίνεση του 100% των μετόχων της ΜΕΒΓΑΛ, η προγραμματισμένη για σήμερα Γενική Συνέλευση με θέματα:
 

α) αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και
β) λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της προτεινόμενης πρότασης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τη συμμετοχή των funds Sankaty και Bartons

αναβάλλεται για την Παρασκευή 27/05/16 και ώρα 12:00 μ.μ.

επιστροφή