Ανακοίνωση περί αναβολής Γενικής Συνέλευσης της 27/05/16

Ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή 27/05/15, Γενική Συνέλευση με θέματα:
 

α) αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και
β) λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της προτεινόμενης πρότασης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τη συμμετοχή των funds Sankaty και Bartons

ανεβλήθη για την Τετάρτη 1/06/16 και ώρα 14:00.

επιστροφή