Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΜΕΒΓΑΛ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη ΜΕΒΓΑΛ

30-07-2021

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών της μετοχικής σύνθεσης της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  • Μαίρη Χατζάκου - Εκτελεστικός Πρόεδρος
  • Σπύρος Θεοδωρόπουλος - Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος - Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μαρία Γεώργαλου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Μαριάννα Παπαδοπούλου Χατζάκου - Μη Εκτελεστικό Μέλος
επιστροφή