Εισαγωγή εγχώριων κτηνοτροφικών καρπών στη διατροφή των ζώων

21-09-2012

Δράσεις της ΜΕΒΓΑΛ για την εισαγωγή εγχώριων κτηνοτροφικών καρπών στη διατροφή των ζώων.

H ΜΕΒΓΑΛ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ζώνης γάλακτός της, έχει ήδη από τις αρχές του 2012 επεξεργαστεί και δρομολογήσει μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος και τη διασφάλιση της υγιεινής του. Ορισμένες από τις δράσεις μας κινούνται προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας ντόπιων πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών.

Η εισκόμιση άριστης ποιότητας γάλακτος είναι το κεντρικό σημείο της πολιτικής Ποιότητας που εφαρμόζει η ΜΕΒΓΑΛ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της και η οποία στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία με τους παραγωγούς γάλακτος, με τους οποίους συνεργάζεται βοηθώντας τους να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν τις καλύτερες δυνατές υποδομές και το υγιέστερο και αποδοτικότερο ζωικό κεφάλαιο. Μια σημαντική δραστηριότητα στην παραπάνω προσπάθεια αποτελεί η πολιτική της ΜΕΒΓΑΛ κατά των μεταλλαγμένων ζωοτροφών, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα στην προμήθεια γάλακτος από ανεξάρτητες φάρμες που δεν χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Η βούληση που εκφράστηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Α.Τσαυτάρη, για στροφή της πολιτικής του Υπουργείου σε καλλιέργειες ντόπιων πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και δηλώνουμε απερίφραστα την ανταπόκρισή μας στο εγχείρημα αυτό, στα πλαίσια της τόνωσης της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας-υπαίθρου.

Παρά την προφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, η ΜΕΒΓΑΛ, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της ζώνης γάλακτός της, έχει ήδη από τις αρχές του 2012 επεξεργαστεί και δρομολογήσει μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος και τη διασφάλιση της υγιεινής του. Ορισμένες από τις δράσεις μας κινούνται προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας ντόπιων πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών. Οι δράσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:
1. Έναρξη, από τις αρχές του 2013 ερευνητικού προγράμματος με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος που παράγεται από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται η ΜΕΒΓΑΛ. Το πρόγραμμα θα είναι κατ΄αρχήν διετούς διάρκειας, θα έχει πολλαπλούς στόχους και θα τελεί υπό την επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΕΒΓΑΛ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, μεταξύ των άλλων δράσεων, πρωταρχικοί στόχοι είναι η εκπαίδευση των παραγωγών σε όλα τα θέματα σωστής εκτροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων και ιδιαίτερα σε θέματα διατροφής, με ενσωμάτωση στο σιτηρέσιο εγχώριας παραγωγής κτηνοτροφικών καρπών υψηλής πρωτεϊνικής αξίας. Επίσης η εκπαίδευση σε θέματα σωστής διαχείρισης γενικώς της εκτροφής, θέματα υγιεινής του γάλακτος κ.ά.
2. Παραγωγή, κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, ελεγχόμενων κτηνοτροφικών καρπών (ρεβίθια, κουκιά, λούπινα) σε αγρό έκτασης 30 περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΜΕΒΓΑΛ, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ζωοτροφή για τα σχετικά πειράματα διατροφής που θα πραγματοποιήσει η ερευνητική ομάδα.
3. Με το πέρας του ερευνητικού έργου θα γίνει εκτίμηση των αποδόσεων, θα καταρτισθούν πρότυπα σιτηρέσια και θα παρακινηθούν, με κριτήριο το γενικό όφελος, οι παραγωγοί της ΜΕΒΓΑΛ, με την τεχνική βοήθεια των επιστημόνων της, να εφαρμόσουν τέτοια σιτηρέσια.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουμε έμπρακτα την ανταπόκρισή μας στο εγχείρημα για στροφή σε ντόπιες καλλιέργειες, παραμένοντας πιστοί στις αξίες που υποστηρίζουμε εδώ και 62 χρόνια και τιμώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που μας επιλέγουν.

επιστροφή