ΜΕΒΓΑΛ - 70 χρόνια Αγάπης Εργα

Όλο και περισσότερο οι καταναλωτικές προτιμήσεις των ενημερωμένων πολιτών καθορίζονται, όχι μόνον από την ποιότητα των τελικών προϊόντων, αλλά και από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρειών που τα παράγουν. Την εμπιστοσύνη κερδίζουν εταιρείες που η πορεία και η ιστορία τους αποδεικνύουν ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, ότι πρεσβεύουν υψηλές αξίες και εφαρμόζουν καθορισμένο κώδικα επιχειρηματικής ηθικής σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους.

περισσότερα
 

Δράση για μια καλύτερη ζωή

Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ πιστεύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη, κατά συνέπεια η προσφορά προς τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας και της μακρόχρονης ιστορίας της. Οι δράσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες το περιβάλλον, την υγεία, το παιδί, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και φυσικά τους ανθρώπους της.

 

περισσότερα
 
επιστροφή