Ρόφημα

Θρεπτικά και λειτουργικά τα ροφήματα είναι η υγρή τροφή του οργανισμού.